ZUŠ Svárov
Základní umělecká školaSvárov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás


Základní umělecká škola Svárov (ZUŠ Svárov) zahájila činnost v září 2019. Škola je zapsána v obchodním rejstříku a v RŠŠZ MŠMT jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.  Kapacita školy je stanovena do 150 žáků pro vzdělávání v uměleckých oborech hudebním, výtvarném a tanečním.  Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy, který jedná za organizaci v plném rozsahu. Zakladatelem ZUŠ Svárov je ředitel Ivo Formáček, Dr.h.c.

Sídlo školy a místo vzdělávání (obory hudební a taneční) je v nové školní budově, dalším místem vzdělávání je sál Svárovské besedy (výtvarný obor). Od února 2020 je zaveden komunikační a informační systém iZUŠ, který poskytuje sdělení a informace o činnosti školy,  pro uživatele (učitelé, žáci a zákonní zástupci nezletilých) jsou k dispozici údaje o průběhu vzdělávání a studijních výsledcích žáka včetně docházky a vkládání omluvenek. 

Škola spolupracuje s partnery (mj. obec Svárov a Spolek svárovského zvonu) na přípravách a realizacích kulturních a společenských akcí (Adventní a Tříkrálovské setkání, Noc kostelů, LoukaFest) pro vystoupení, prezentaci žáků a komunitní setkávání využívá sál Svárovské besedy a kostel sv. Lukáše.